تفاوت Require و include در زبان PHP

تفاوت Require و include در زبان PHPReviewed by کارگاه توسعه on Dec 24Rating:

در زبان PHP برای ضمیمه کردن فایل ، میتوانیم از دستورات Require و Require_once و include و include_once استفاده کنیم ، اما چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

۱- دستور incloud

با استفاده این دستور ، می توانید یک فایل را ضمیمه کنید ، اما در صورت وجود نداشتن و یا پیدا نشدن آن فایل ، خطایی برای شما ظاهر نمی شود و نادیده گرفته می شود ؛ یعنی ضرورتی برای اضافه کردن این فایل وجود ندارد .

۲- دستور include_once

این دستور مشابه دستور include عمل میکند ، با این تفاوت که اگر فایل مدنظر شما قبلا اضافه شده بود ، دیگر آنرا اضافه نمی کند .

۳- و اما دستور require 😉

این دستور هم مشابه include عمل می کند ، اما با یک تفاوت مهم مهم 🙂

اگر فایل مدنظر وجود نداشته باشه یا به هر دلیلی پیدا نشود ، یک Fatal Error صادر می شود و اجرای برنامه متوقف می شود .

این بدین معناست که با استفاده از دستور require ، اجبار می کنید که یک فایل ضمیمه شود و در صورت انجام نشدن اینکار ، برنامه متوقف شود .

۴- دستور require_once

این دستور عملکرد require را دارد با این تفاوت که اگر قبلا اضافه شده باشد ، دیگر اقدام به افزودن آن فایل نمی کند .